Prof. dr. Jeanne de Bruijn was hoogleraar sociologie en Gender Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1990-2006) en van 2006 tot 2012 was zij rector magnificus van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (inmiddels de Universiteit van Curaçao). Momenteel is zij verbonden aan het University College Roosevelt in Middelburg. Zij geeft vanwege haar aftreden als hoogleraar in een academische zitting op vrijdag 11 oktober 2019 om 15.00 uur precies een openbaar afscheidscollege in Middelburg. 
Professor Jeanne de Bruijn was vanaf het begin lid van het NOG Bestuur. Wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet!
Uw aanwezigheid bij de afscheidstoespraak wordt zeer op prijs gesteld.