Schreef jij een proefschrift op het gebied van genderstudies, of waarin gender als categorie van analyse voor jouw discipline een centrale rol speelt? En heb je een goed plan om je onderzoeksresultaten te dissemineren?

Meld je dan aan voor de Dissertatieprijs 2023 van het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap in samenwerking met de Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies (NOG)!

De prijs bedraagt 5.000 euro, waarvan ten minste de helft moet worden besteed aan de disseminatie van het onderzoek.

De prijs is in het leven geroepen door het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap ‘ter bevordering en verspreiding van feministische kennis, met een accent op historische kennis en kritische reflectie op cultuur en wetenschap, vanuit een intersectioneel en inclusief perspectief’.

In aanmerking komen:

  • Dissertaties in het Nederlands of Engels die verdedigd zijn aan een Nederlandse universiteit, ongeacht discipline. Heb je in een andere taal geschreven, neem dan eerst contact op met het NOG bureau, nog@uu.nl
  • Dissertaties die tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2022 verdedigd zijn.

Inzending en deadline:

Stuur voor 1 april 2023 de volgende documenten:

  • Een disseminatieplan (max. 800 woorden) waarin het beoogde publiek concreet wordt benoemd, een voor dat publiek geschikte vorm wordt verantwoord, voorzien van een planning en begroting.
  • Eén aanbevelingsbrief (max. 1000 woorden), waarbij naam, functie en relatie tot de auteur van de dissertatie duidelijk worden vermeld.
  • Een digitale versie van het proefschrift in pdf format.

Stuur bovenstaande documenten digitaal naar nog@uu.nl

Stuur ook vijf fysieke exemplaren van de dissertatie naar de Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies (NOG), Muntstraat 2A, 3512 EV Utrecht. Deze worden na afloop geretourneerd.

Beoordelingscriteria:

  • Het onderzoek levert een originele en/of vernieuwende bijdrage aan het academische gender-onderzoek in Nederland.
  • De haalbaarheid en potentiële impact van het onderzoek, uitgewerkt in het disseminatieplan.

De jury bestaat uit experts in Gender Studies, zoveel mogelijk verdeeld over de disciplines. Voorzitter van de jury is NOG directeur Rosemarie Buikema. Juryleden worden snel bekendgemaakt.

De prijs wordt uitgereikt in oktober 2023 tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies.