Donderdag de 6e juli 2017, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. G.A. Mak, vanwege de Stichting Wilhelmina Drucker Fundatie benoemd tot Bijzonder hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Huishouden in Nederlands Nieuw Guinea. Geschiedenis van geslacht op geslacht. in de Aula der Universiteit van Amsterdam, ingang Singel 411, hoek Spui. Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof.dr.ir. K.I.J. Maex