Ter gelegenheid van haar emeritaat zal Prof. dr. Annelies Moors – hoogleraar Sociaal-wetenschappelijke studie van hedendaagse moslimsamenlevingen – op vrijdag 6 december 2019 om 16.00 uur haar afscheidscollege geven, getiteld ‘Liberating the Money, Liberating the Sperm: Social Reproduction, Living Islam, and Palestinian Ethnography Revisited’.  
Het wordt op prijs gesteld als hoogleraren in toga aan het cortège deelnemen. Het afscheidscollege vindt plaats in de Aula der Universiteit, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam. Zie ook hier.

On the occasion of achieving the emeritus status Prof. dr. Annelies Moors – Professor of Social-scientific study of contemporary Muslim societies – will deliver her valedictory lecture on Friday 6 December 2019 at 16.00 hrs, entitled ‘Liberating the Money, Liberating the Sperm: Social Reproduction, Living Islam, and Palestinian Ethnography Revisited’.
It would be appreciated if professors could take part in the procession in their gowns. The lecture will take place in the Auditorium of the University (entrance Singel 411, corner Spui, Amsterdam).