Handboek-Genderstudies-180x180Het boek Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur (eds. Rosemarie Buikema en Liedeke Plate, Uitgeverij Coutinho, 2015) is hét handboek voor studenten genderstudies in de cultuur- en maatschappijwetenschappen. Het is een onmisbare gids voor docenten en studenten in het hoger onderwijs die op zoek zijn naar zowel een overzicht van de laatste ontwikkelingen als een introductie in de geschiedenis van feministische wetenschapsbeoefening. Tevens biedt het boek de geïnteresseerde leek een kleurrijk beeld van een jong en politiek geëngageerd vakgebied.

Dit boek is een geheel herziene en aangevulde tweede druk van het boek Gender in media, kunst en cultuur (Uitgeverij Coutinho, 2007, eds. Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin). Er zijn acht nieuwe hoofdstukken toegevoegd en de bestaande hoofdstukken zijn herschreven en geactualiseerd met hedendaagse voorbeelden, debatten en theorieën. Hiermee is een thematische verbreding gerealiseerd. Zo is er meer thematische focus op mannelijkheid en zijn er bijdragen van mannelijke auteurs opgenomen. Ook wordt de rol van religie en secularisme belicht, net als de werking van sociale media, documentaire, performancekunst en graphic novels. Tevens is er aanvullende theoretische verdieping door de behandeling van affecttheorie (nadruk op beleving, ervaring en emotie), queer theory (identiteit en lichamelijkheid) en vraagstukken over realisme en realiteit in documentaire film. Tot slot is een uitgebreid glossarium toegevoegd waarin kernconcepten op toegankelijke wijze worden uitgelegd.

Voor meer informatie, of om het boek te bestellen, zie de website van Coutinho.