Willy Jansen

Prof. dr. Willy Jansen is hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Sociale Wetenschappen met als leeropdracht Vrouwenstudies. Zij geeft vanwege haar aftreden als hoogleraar in een academische zitting op vrijdag 6 november 2015 om 15.45 uur precies een openbaar afscheidscollege getiteld: Spelen met verschil. Professor Willy Jansen was vanaf het begin lid van het NOG Bestuur. Wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet! Als u de rede bij wilt wonen, kunt u zich aanmelden via www.ru.nl/jansen