Professor Liedeke Plate, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren met de leeropdracht Cultuur & Inclusiviteit zal in een academische zitting op vrijdag 14 december 2018 om 15:45 uur precies haar ambt aanvaarden, met het uitspreken van haar rede getiteld: Dansen in het museum: contiguïteit, cultuur en inclusiviteit.

De academische zitting vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aansluitend wordt er een receptie gehouden.

U kunt zich aanmelden tot 4 december a.s. via www.ru.nl/plate
Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de oratie een toegangsbewijs. Op vertoon van het toegangsbewijs heeft u toegang tot de zaal.

Datum: 14 December 2018
Tijd: 15:45 uur
Locatie: Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen